Mēneša jautājums
LĪDZ NĀKAMAI SPĒLEI
Mēneša uzvarētāji
05.17
Ričards Balčis 20pt
Emīls Brass 19pt
Gunita Jagunda 19pt
Laimē vērtīgas balvas katru mēnesi