NOTEIKUMI

SYNOTTIP PROGNOŽU SPĒLE


 

Prognožu iesniegšanas kārtība

 

Lai iesniegtu prognozes, lietotājam ir jāpieslēdzas spēlei ar savu facebook pasi, tādējādi piekrītot spēles noteikumiem.

Sadaļā prognozes, lietotājs var veikt un vēlāk arī rediģēt savas spēļu iznākuma prognozes.

Katrai spēlei prognozes ir iespējams veikt (un labot) līdz pat spēles starta svilpei. Kolīdz spēle ir oficiāli sākusies, prognozi mainīt vairs nav iespējams.

Pēc katras spēles lietotājam ir iespēja redzēt savas prognozes atbilstību gala iznākumam


 

Punktu iegušānas kārtība

 

Par katru spēli lietotājam ir iespēja saņemt līdz 3punktiem.

3 punkti tiek piešķirti pareiza uzvarētāja un pareiza rezultāta prognozes gadījumā

2 punkti tiek piešķirti precīzi prognozējot uzvarētāju un spēles rezultāta vārtu attiecību

1 punkts tiek piešķirts, ja pareizi tiek prognozēts tikai spēles uzvarētājs


 

Uzvarētāja noteikšana vienādu rezultātu gadījumā

 

Gadījumā, ja vairākiem lietotājiem ir vienāds punktu skaits, rezultāti tiek sarindoti sākot ar to, kura punktu kopsummu veido visvairāk maksimālo punktu skaitu ieguvušās prognozes

Ja dienas uzvarētāji ir vairāki, uzvarētājs tiek izlozēts

Ja kāds no 4. līdz 10 vietas ieguvējiem jau ir saņēmis bumbas repliku balvā kā dienas uzvarētājs, balva nonāk pie nākamā spēlētāja pēc kārtas kopvērtējumā, kurš šādu balvu nav saņēmis

Izslēgšanas spēlēs tiek ņemts vērā pilns spēles rezultāts (ieskaitot pagarinājumu un pēcspēles soda sitienu iznākumu, ja tāds nepieciešams)


 

Uzvarētāju paziņošana un apbalvošana

 

Balvu saraksts, kuras saņems konkursa uzvarētāji un dalībnieki tiks publicēts spēles mājas lapā

Par balvu saņemšanu ar konkursa uzvarētājiem konkursa organizatori sazināsies personīgi.

Konkursa organizatori nav atbildīgi par balvu nenodošanu un nepieņems pretenzijas, ja reģistrācijā minētā kontaktinformācija būs nepilnīga vai nepatiesa (nepareizs e-pasts, un tml).


 

Papildus noteikumi

 

Piekrītot spēles noteikumiem lietotājs piekrīt saņemt informatīvus e-pastus no organizatoriem

Spēles organizatori patur tiesības mainīt konkursa noteikumus jebkurā brīdī, par to paziņojot dalībniekiem

Spēles organizators garantē, ka visi konkursa laikā iegūtie dati ir konfidenciāli un netiks nodoti trešajām personām